Cover Image

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมบันทึกการสวดลักขี น้อมถวายอาจาริยบูชา 104 ปีชาตกาล สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

ตั้งแต่วันที่ 1-7 มกราคม พ.ศ.2567
4,837,731จบ
4,837,731 / 1,000,000
9,619
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
0
ผู้เข้าร่วมวันนี้
0
สวดวันนี้
0
จำนวนวันที่เหลือ
 • สวดลักขีจำนวนรวม 1,000,000 จบ ภายในเวลา 7 วัน
 • เริ่มสวด 1-7 มกราคม พ.ศ.2567

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • 1. กด "สมัครเข้าร่วมกิจกรรม" ได้เลย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้
 • 2. กรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย แล้วกด "สมัครเข้าร่วม" ได้เลย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
 • 3. สำหรับท่านที่ไม่มีมือถือหรือไอแพด ไม่มีคอมฯ รวมถึงไม่มีอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่สามารถให้สาขาหรือคนใกล้ชิด ดำเนินการแทนได้
 • 4. หลังจากสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไปให้ใช้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "เบอร์มือถือ" ที่ใช้ในการสมัครไว้ เข้าสู่ระบบเพื่อ บันทึกการสวดมนต์รอบถัดๆไป

การทำกิจกรรม

 • 1. ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการสวดลักขีออนไลน์ จำนวน 1 ล้านจบ น้อมถวายอาจาริยบูชา 104 ปี ชาตกาล หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
 • 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำการสวดมนต์เมื่อไหร่ก็ได้ กี่รอบก็ได้ ในระหว่างการจัดกิจกรรม
 • 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการส่งผลการสวดมนต์ในแต่ละรอบ โดย "กดบันทึกการสวดมนต์" และใส่จำนวนที่ทำได้ในแต่ละรอบ เพื่อบันทึกผลทุกครั้ง
 • 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำการบันทึกการสวดมนต์กี่ครั้งก็ได้ ระบบจะบันทึกตามวันเวลาที่กดบันทึกเท่านั้น
 • 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถบันทึกย้อนหลังได้
 • 6. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมุ่งหวังเพียงให้บรรดาลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาในพระอาจารย์หลวงพ่อได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายกุศลแด่ หลวงพ่อและเป็นศิริมงคลต่อท่านเอง ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝงทั้งสิ้น
 • 7. ผลของกิจกรรมนี้จะแสดงให้คนทั่วไปได้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและพลังแห่งความศรัทธาของพวกเราทุกคนที่มีต่อพระอาจารย์หลวงพ่อ